School
of
arts
gent

graduation
2 0 1 2

kask
conservatorium

HoGent

Hermine
Van Dijck

master textielontwerp

“Contemporary Slow”

  • Er heerst een constante strijd tussen mijn liefde voor handwerk, en de technologische en digitale wereld waarin we leven. Efficiency-denken is alomtegenwoordig in onze consumptiemaatschappij en traagheid heeft binnen dit proces geen plek. Voor mij zijn deze twee tegenpolen echter verenigbaar.

    Traagheid wordt al te vaak geassocieerd met luiheid, en handwerk is tegenwoordig een stoffig begrip. Toch is er anno 2012 opnieuw belangstelling voor een zekere traagheid. De onzekere periode, het overaanbod en de digitalisering van onze wereld dragen ertoe bij dat we weer verlangen naar wat eerlijk en waarachtig is. Het is alsof we onze innerlijke natuur zijn verloren, en daar nu terug naar op zoek willen gaan.

    Met mijn werk probeer ik mensen te laten stilstaan bij de schoonheid van een uniek stuk. Het is enerzijds een ode aan de traagheid en het handwerk en anderzijds is het een manier om de eerlijkheid van handwerk te verbinden met de zielloosheid van een industrieel vervaardigd doek. Ik speel met het spanningsveld tussen deze twee polen. Mijn werk is een mix van snelheid en traagheid, van voorspelbaarheid en verrassingen. De kruisbestuiving is een nieuwe taal: contemporary slow.

contact

mentoren

  • atelier: Martine Gyselbrecht
  • theorie: Anja Veirman

Afstudeerwerk

15.06 / 01.07