School
of
arts
gent

graduation
2 0 1 2

kask
conservatorium

HoGent

Joris
De Rycke

master grafisch ontwerp

“Natuur en mimesis”

  • De graatlijn plaatsen we in een meer obscuur daglicht. Samen met het vermengen van neus en oor, als een soort weefsel. Ik heb eigenlijk geen zin om een parallel te trekken. Een geruis in de boter. Vol kraanhalzen. Tussen overleven en patronen van klassieke samenlevingen. Je muziek bestaat niet. De haakjes zijn nu nog gitzwart. Vijf dagen was een antwoord als een klok. Natuurlijk mag je zo’n dingen niet te lang aan het zonlicht blootstellen, de inkt begint snel van tint te veranderen. Het blikveld is gebroken, op de meeste bladzijden. De scherven boren zich in op plaatsen waar de steen het zachtste is. Als je met zoiets oog in oog komt te staan is het moeilijk een houding aan te nemen. Dat er zoiets reeds bestond in de jaren 20 had ik eigenlijk niet verwacht. Het coloriet mag nog even indrogen, daarna kan je alles in één keer van de lijn halen. Als de druk is afgelopen komt het erop aan alles in te binden en vervolgens bij te snijden.

contact

mentoren

  • atelier: Vincent Geyskens
  • theorie: Lars Kwakkenbos

Afstudeerwerk

15.06 / 01.07