graduation
2 0 1 3

Sabbo
Verleye

master grafisch ontwerp

“Imagologie & Idolatrie”

  • De term ‘imagologie’ ontleen ik aan het boek Onsterfelijkheid van Milan Kundera. Kundera doelt ermee op een volgens hem nieuw soort ideologie; een ideologie van beelden. We leven niet langer een bepaald gedachtegoed na, maar een beeltenis hiervan.

    In mijn werk bevraag ik de manier waarop de mens zijn (ideale) identiteit en zijn ervaringen vormt door middel van fotografie. We grijpen maar al te graag naar de camera om die te belasten met de zware taak van het opdoen van ervaringen en die te vertalen naar een tastbaar product. Foto’s helpen mensen om bezit te nemen van een ruimte waarin ze zich onzeker voelen. Zo wordt fotograferen naast een middel om ervaringen te bekrachtigen ook een middel om ze te ontkennen. De ervaring wordt vervangen door een pseudobeleving die misleidend werkt en elke ware indruk overspoelt.

    Deze vorm van schijnervaring staat in nauw verband met een vreemd soort idolatrie die ik behandel in ander werk: idolatrie ten aanzien van een afbeelding van iemand in plaats van afgoderij gegroeid uit ontzag voor diens verwezenlijkingen.

contact

mentoren

  • atelier: Ruben Bellinkx

School
of
arts
gent

HoGent