graduation
2 0 1 3

When I became an image

tebeac

“When I became an Image”

 • TEBEAC, het postgraduaat tentoonstelling & beheer van actuele kunst is een initiatief van Hogeschool Gent, S.M.A.K. en de Universiteit Gent. TEBEAC focust op actuele tentoonstellingspraktijken, museale problematieken, conservatie, collectievorming en collectiemanagement. De opleiding kent een gevarieerd programma: van klassieke hoorcolleges, discussieseminaries, een stage, workshops, het cureren van een tentoonstelling tot excursies voor praktijkervaring. Academici, professionelen met praktijkervaring en gastsprekers zorgen voor het inbedden van de opleiding en de studenten in de hedendaagse kunstpraktijk. Eén van de opleidingsonderdelen resulteert in een gemeenschappelijk tentoonstellingsproject.

  When I became an Image is een zoektocht naar verschillende manieren van kijken in het aanschouwen van kunstwerken. Het ‘I’ in de titel kan worden gelezen als ‘eye,’ verwijzend naar de reductie van de beschouwer tot het oog, tot de actie van het kijken an sich. Daarnaast staat de ‘I’ voor ‘ik’, voor de subjectieve blik die in staat is betekenis toe te kennen aan een kunstwerk. Hoe de kijker (I) zich verhoudt tot het werk speelt een belangrijke rol in de creatie van het beeld (Image). When I became an Image wil ruimte creëren waarin gereflecteerd kan worden over de verschillende manieren waarop een beeld tot stand komt en van waaruit een interpretatie voortvloeit.

  De werken van Linda Lenssen, Melissa Mabesoone, Birde Vanheerswynghels, Jelena Vanoverbeek en Frank&Robbert Robbert&Frank roepen verschillende vragen op over de constructie van een beeld. Daarnaast wordt een discursieve ruimte ingericht waarin het kijken naar en het interpreteren van de tentoonstelling als geheel aan dezelfde vraagstelling wordt onderworpen. Diverse invalshoeken op de tentoonstelling worden naar voren geschoven: tekst, beeldmateriaal, performances, lezingen en discussies treden in dialoog met de getoonde kunstwerken.

  Bio / Credits

  Gecureerd door:
  Karolien Deman
  Joris Dockx
  Chiara Lammens
  Heleen Sabbe
  Marije Sennema
  Geert Van de Caspeele
  Thomas van Haren
  Gerlinde Van Puymbroeck
  Stefaan Willems

contact

links

mentoren

School
of
arts
gent

HoGent