graduation
2 0 1 4

Dounia
Aerts

master grafisch ontwerp

Connected

 • Onze identiteit beïnvloedt alle belangrijke aspecten van ons leven en de manier waarop we de wereld waarnemen.
  Onze ervaringen beïnvloeden op hun beurt de evolutie en constructie van onze identiteit.
  Mijn masterproef gaat in essentie over enkele fundamentele componenten van de identiteit zoals o.a. verscheidenheid, verbondenheid, meervoudigheid, tijd en ruimte.
  Via een persoonlijk verhaal tracht ik deze en andere aspecten te belichten.

  Our identity influences all the important aspects of our lives and the way we perceive the world.
  Our experiences influence the evolution and construction of our identity.
  My master project essentially revolves around some fundamental elements of our identity such as diversity, solidarity, multiplicity, time and space.
  By means of a personal story I try to shed light on these aspects and others.

contact

links

mentoren

 • theorie: Frank Vande Veire
 • atelier: Mario Debaene

School
of
arts
gent

HoGent