graduation
2 0 1 4

Lukas
Dhont

master film

L'Infini

 • L’Infini is mijn masterproef aan de filmopleiding van het KASK / School of Arts Gent. Het schrijven begon als een zoektocht naar een manier om moderne dans en film samen te brengen. Scènes werden bekeken vanuit het standpunt van de choreograaf. Ik kwam tijdens het schrijfproces in aanraking met de moderne dansstukken van Jan Martens en werd erg geïnspireerd door zijn gebruik van lichamen en narratief. Het is dan ook zijn dansvoorstelling Victor, tussen een man en kind, die kan gezien worden als vertrekpunt voor de film.

  Het verhaal gaat over een jongen die schippert tussen verschillende fases in zijn leven, maar ook letterlijk een verhaal tussen man en kind. Steven keert na enkele jaren terug in het leven van de jonge Oscar en zijn moeder Josephine. Zij zoeken elkaar fysiek op, maar stoten elkaar al evenzeer af. Er is geen concrete plek, geen concrete tijd. Er is enkel het menselijk lichaam gepositioneerd in een abstracte ruimte, gedwongen om met elkaar in interactie te treden.

  In L’Infini probeer ik mezelf uit te dagen op narratief vlak. Het is een zoektocht naar concrete en abstracte informatie, naar ruimte en tijd.

  The Infinite is my master project in the film program of KASK / School of Arts Ghent. It started as a search for a way to combine modern dance and film. Scenes were viewed from the choreographer's perspective. During the writing process I came across Jan Martens's modern dance pieces which inspired me on the level of narrative and the use of the bodies. His dance production Victor, involving a man and a child, can be regarded as the basis of the film.

  The story is about a boy who is bouncing back and forth between different stages of life, but it is also a story between man and child. Years went by before Steven reappears in the lives of the young Oscar and his mother Josephine. They approach each other physically, but they also reject each other. There is no concrete space, no concrete time. There is only the human body, positioned in abstract space, and forced to interact with each other.

  In The Infinite I try to challenge myself on a narrative level. It is a quest for concrete and abstract information, for space an time.

  Bio / Credits

  Cast: Kimmy Ligtvoet, Steven Michel, Leonard Van Iseghem
  Crew:
  Scenario en regie / Lukas Dhont
  Beeld / Rik Zang
  Geluid / Yanna Soentjens
  1ste Regie-assistent / Jelle Gordyn
  Productie / Siel Van Daele
  Sound Design / Arnout Collaert
  Mixage / Michel Coquette
  Grading / Olivier Ogneux
  Kostuum / Mathilde De Wit
  Make Up / Florence Teerlinck
  Setfotografie / Jo Voets, Kristiaan De Schepper
  Sponsors / C-mec en Pain Perducontact

links

mentoren

 • praktijk: Nathalie Terilinck
 • theorie: Martine Huvenne

School
of
arts
gent

HoGent