graduation
2 0 1 4

Mathieu
Cieters

master grafisch ontwerp

The Graphic Nomad

 • Het project The Graphic Nomad, dat cross-cultureel de invloed van globalisering heeft onderzocht, heeft virtuele netwerken fysiek gemaakt. Het grafisch ontwerp werd als medium internationaal aangewend.

  Dankzij de hedendaagse mobiliteit en connectiviteit kon een reis worden ondernomen door Europa, op zoek naar lokale grafische eigenheden. Vertrekkend vanuit een respons op de ondervindingen omtrent globalisering werden op verschillende locaties projecten geïnitieerd. Ontmoetingen met lokale grafische ontwerpers werkten uitdagend en grensverleggend. Samenwerkingen motiveerden eigentijdse interpretaties in de beeldende ruimte.

  Het verruimen van de rol van de grafische ontwerper tilde het project naar een artistiek niveau. Daarbij werden culturele kenmerken gebruikt om concepten grafisch te vertalen. Materiaal werd niet meer louter vormgegeven maar werd gezien als iets autonooms.

  www.thegraphicnomad.com

  The Graphic Nomad, a project that has researched the influence of globalization in a cross-cultural manner, has turned virtual networks into physical ones. Graphic design was used as a medium on an international level.

  Thanks to present-day mobility and connectivity it was possible to travel around Europe to look for local graphic idiosyncrasies. Based on the reactions to experiences concerning globalization, projects were initiated on various locations. Meetings with local graphic designers were provocative and helped to question boundaries. Collaborations stimulated modern interpretations in 'visual space'.

  Expanding the role of the graphic designer led the project to new artistic levels. Cultural characteristics were used to translate concepts to graphic design. Material was not just designed but regarded as something autonomous.

  www.thegraphicnomad.com

contact

links

mentoren

 • atelier: Jurgen Maelfeyt
 • atelier: Filip De Baudrighien
 • theorie: Wim De Temmerman

School
of
arts
gent

HoGent